Начало Метални врати Безжичен домофон Контакти

Заключване с чип на асансьор

Електронните системи за заключване с чип на асансьор набират все повече популярност. Асансьорите са скъпи съоръжения, които имат нужда от постоянна поддръжка, за да работят безаварийно. Повечето асансьори в сградите с обща етажна собственост са стари и се нуждаят от основен ремонт и саниране.

Всеизвестно е, че голяма част от съсобствениците не желаят да споделят финансовото бреме за поддръжка на асансьора със съседите си. Затова възниква нуждата от контролиран достъп, като права получават само тези, които плащат за поддръжката на съоръжението. Останалите нямат достъп до асансьора, дори и да притежават електронен ключ за входната врата и други врати в сградата.

Предимството на електронните системи за достъп е, че ключовете могат да се въвеждат, изтриват или блокират по всяко време в системата. Всяка брава се настройва индивидуално, така всеки съсобственик получава достъп само до тези части и ресурси на сградата, за които има права.

ПРОМОЦИЯ

Цена – 218,00лв. 128,00лв. /доставка и монтаж/

Монтирането на система за електронно заключване с чип на асансьор е добра инвестиция, която се изплаща многократно с времето. Ограниченото ползване предпазва асансьора от вандалски прояви и замърсяване, защото тези, които си плащат за да го ползват, се стараят да го пазят. Контролът върху електронната брава на асансьора се осъществява посредством мастър ключ или специализиран софтуер за управление чрез компютър. Задаване на права за достъп на ключове става бързо и лесно, работата със системата е много опростена.

Контрол върху настройките на електронната брава има само един човек, който е натоварен със задължението да въвежда, изтрива или забранява ключове. Системи за електронно заключване с чип на асансьор обикновено се монтират в сгради, които имат електронно заключване на входната врата и други помещения. Този метод е много ефикасен за спиране на достъпа на външни лица до сградата. Така се опазва асансьора, а също и други части на сградата от вандалски прояви. Електронното заключване с чип на асансьор е единственият ефикасен метод за справяне с некоректни съсобственици, които не желаят да участват в плащането на сметките за поддръжка.ЗАКЛЮЧВАНЕ С ЧИП НА АСАНСЬОР
Електронните системи за заключване с чип на асансьор набират все повече популярност.
ЗАКЛЮЧВАНЕ С ЧИП С БОЛТ
Електромагнитните брави тип болт се предлагат в много разновидности.
ЗАКЛЮЧВАНЕ С ЧИП С ЕЛЕКТРОМАГНИТ
Електромагнитните брави, управлявани с чип за достъп се монтират на всякакъв тип врати.
ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОННИ КЛЮЧОВЕ-ЧИПОВЕ
Безконтактни – това са така наречените RFID или пластмасови тагове.
Всички права запазени © 2008 - 2014 Заключванесчип.net